Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

wyyimaginowanehistorie
9023 034d
Reposted fromnazarena nazarena
wyyimaginowanehistorie
9029 4ffb
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
9036 160e
Reposted fromgreens greens
wyyimaginowanehistorie
9455 853c 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88

July 08 2015

wyyimaginowanehistorie

"Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu."

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromveridiana veridiana
wyyimaginowanehistorie
9833 6b54
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
0009 c487
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
...
Reposted fromfabs3 fabs3
wyyimaginowanehistorie
0146 49f6 500
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
0292 dd6b
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
0383 b59d
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
0470 8919
Reposted fromsunlovers sunlovers
wyyimaginowanehistorie
0553 e3c6
Reposted fromnazarena nazarena
wyyimaginowanehistorie
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
wyyimaginowanehistorie
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viatobecontinued tobecontinued
wyyimaginowanehistorie
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
wyyimaginowanehistorie
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli Twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział, że spotkałeś swoje przeznaczenie.
Reposted fromdemijohn demijohn
wyyimaginowanehistorie

Przeznaczenie? Bzdura. Wszystko zależy od naszych decyzji.


— zdecyduj się wreszcie nim umrę z niepewności
Reposted fromSandria Sandria
wyyimaginowanehistorie
czy w czasie mojej wędrówki przez piekło będzie trzymał mnie za rękę?
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe
wyyimaginowanehistorie
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl