Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAmere Amere
wyyimaginowanehistorie
3157 c836
wyyimaginowanehistorie
– Ustanowiliśmy regułę – szepnęłam. – W odróżnieniu od ciebie nie przestrzegam reguł. Nie dał mi szansy na odpowiedź. Jego usta spotkały się z moimi i okradły mnie z siły woli.
— Blisko ciebie-Kasie West
wyyimaginowanehistorie
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viakartonparty kartonparty

July 09 2015

wyyimaginowanehistorie
4997 a083
Reposted fromdelain delain
wyyimaginowanehistorie
7994 e6de
Reposted fromjamyjka jamyjka viadelain delain
wyyimaginowanehistorie
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadelain delain
wyyimaginowanehistorie
9513 a36c
Reposted fromstercum stercum viadelain delain
wyyimaginowanehistorie
wyyimaginowanehistorie
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viadelain delain
wyyimaginowanehistorie
Chciałabym, żeby ktoś w środku nocy, po pijaku napisał mi smsa, że mnie kocha.
Reposted fromVileHopex3 VileHopex3 viadelain delain
wyyimaginowanehistorie
7558 708a 500
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67
wyyimaginowanehistorie
7668 56f0
Reposted frommoai moai
wyyimaginowanehistorie
Bóg nam robi kawał, żeby nie było za nudno, myśli sobie: "Wszystko macie w porzo, więc dopierdolę wam ciągłe egzystencjalne lęki, żeby nie było, że macie raj na ziemi".
— Nahacz
Reposted fromnatory natory
wyyimaginowanehistorie
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromplayinglove playinglove
wyyimaginowanehistorie
7703 5b6e
Reposted fromplayinglove playinglove
wyyimaginowanehistorie
- Oszaleję dziś przez Ciebie.
- Po to jestem
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
wyyimaginowanehistorie
8226 819d
wyyimaginowanehistorie
-Pamiętasz sytuację z dzisiaj jak udawaliśmy w sklepie, że się poznaliśmy?
-no pewnie!
-Wiesz co wtedy pomyślałem?
-co?
-Spróbowałem się serio wczuć w tę sytuację i się wczułem, i zrozumiałem, że całe moje, czasami chujowe i nic nie warte życie marzyłem konkretnie o Tobie...
— .......
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
wyyimaginowanehistorie
9020 f8fa 500
trzyMam
Reposted froman-other an-other
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl